Halk Sağlığı Laboratuvarı

Osmaniye  Halk Sağlığı Laboratuvarı

 

PERSONEL DURUMU

             

İLETİŞİM

 Tıbbi Biyokimya 1

Adres Bilgileri

 Kimyager 1 Alibeyli Mah. Şehit Mehmet Tatlı Sokak No:6 OSMANİYE
 Biyolog 5

Telefon

 Laboratuvar Teknisyeni 15

+90 (328) 814 69 58

 Ebe-Hemşire 3

Laboratuvar Sorumlusu : 3441 

Uzm. Doktor : 3432

Klinik Laboratuvar : 3433

Klinik dışı Laboratuvar : 3438

 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 3  
 Memur 2

Faks

 Hizmetli (Kadrolu) 3 +90 (328) 813 68 94
 Hizmetli (Şirket Personeli) 2 E-Mail
 Ring Personeli (Şirket Personeli) olmak üzere, toplam 37 personel görev yapmaktadır. 2

osmaniye.hsl@thsk.gov.tr hslab.80@gmail.com

     
     
     

Osmaniye  Halk Sağlığı Laboratuvarının  görevleri;

a) L2 Hizmet Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı: Kurumun planlaması ve izni dahilinde ilgili mevzuatı kapsamında Kurumca belirlenen klinik ve klinik dışı analizleri gerçekleştirmek,

b) Aile hekimliği hizmetleri ve birinci basamak tanı/tarama testleri kapsamında tanıya yardımcı test ve analizleri yapmak,

c) Kan, idrar gibi vücut sıvıları ile diğer klinik örneklerde mikrobiyolojik ve biyokimyasal analizleri yapmak,

ç) Klinik ve klinik dışı örnekleri gerektiğinde kesin tanı için test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek,

d) Salgın veya olay araştırması amacıyla aktif vaka bulma çalışmaları dahil, Müdürlük tarafından ilde endemik, epidemik ve/veya halk sağlığı problemi olduğu belirlenen durumların araştırılmasına katılmak, salgın durumlarında olaya maruz kalmış birey, hayvan ve çevresel numunelerin toplama işleminde gerektiğinde Müdürlüğe yardımcı olmak, analizlerini yapmak, gereken numuneleri test bazında referans yetkili laboratuvara göndermek,

e) Hizmet içi eğitim planları hazırlamak, bu amaca yönelik eğitimleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,

f) Halk sağlığı laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

g) Yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen analizleri yapmak,

ğ) Kurumca faaliyet alanları ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmak

 

TEST REHBERݝMݝZ

KLİNİK LABORATUVAR FİYATLARI

KLİNİK DIŞI LABORATUVAR FİYATLARI

 

 

 

Birimler
64x64

Evde Sağlık Hizmetleri

Devamı...
64x64

Halk Sağlığı Laboratuvarı

Devamı...
64x64

Merkez T.S.M.

Devamı...
64x64

Kadirli T.S.M.

Devamı...
64x64

Düziçi T.S.M.

Devamı...
64x64

Bahçe T.S.M.

Devamı...
64x64

Hasanbeyli T.S.M.

Devamı...
64x64

Toprakkale T.S.M.

Devamı...
64x64

Sumbas T.S.M.

Devamı...