Şube Müdürlerimiz

AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HAT.PROG.VE KANSER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Aile Hekimliği İzleme ve
Değerlendirme Birimi
Obezite,Diyabet ve Metobolik Hastalıklar Birimi
Aile Hekimi Uygulama Birimi Kanser Birimi
Aile Hekimliği Eğitim ve geliştirme Birimi Çocuk, Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi
  Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi
  Ruh Sağlığı Programları Birimi
      Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi
Sayalı ŞAHAN hsm80.ahts@saglik.gov.tr Zübeyde GÜNDEDE hsm80.bohpk@saglik.gov.tr
       
BULAŞICI HASALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ
  Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Çevre Sağlığı Birimi
Aşı Programları Birimi Çalışan Sağlığı Birimi
Tüberküloz Birimi  
   
   
   
   
  hsm80.bhccs@saglik.gov.tr Süleyman DOĞAN hsm80.bhccs@saglik.gov.tr
       
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ
Atama Birimi İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
Disiplin ve Hukuk İşleri Birimi Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
Özlük İşleri Birimi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
İdari İşler Birimi  
Mali İşler Birimi  
Eğitim Birimi  
   
       
İlhan ÇOLAKEROL hsm80.destek@saglik.gov.tr Osman KOLUÇOLAK hsm80.bilgiislem@saglik.gov.tr

64x64

Halk Sağlığı Müdürü

Devamı...
64x64

Müdür Yardımcılarımız

Devamı...
64x64

Şube Müdürlerimiz

Devamı...